You are hereSts. Cyril and Methodius Parish newsletter

Sts. Cyril and Methodius Parish newsletter


Silvester 2015

Time: 
Thu, 12/31/2015 - 18:30 - Fri, 01/01/2016 - 01:00
miesto: 
Sts. Cyril & Methodius Parish Hall, New Westminster
vstupne: 
$40 adults, $20 children 6-16, FREE 0-5
kontakt: 
Anna Stvrtecky 604.941.0280, annastvrtecky@telus.net

Healing our families

Time: 
Fri, 10/23/2015 - 18:00 - Sat, 10/24/2015 - 20:00
miesto: 
Sts. Cyril and Methodius Church in New Westminster
vstupne: 
$45 pp
kontakt: 
Rev. Juraj Kopanicky, 604-526-7351

Fr Elias Vella and Diana Mascarenhas present a spiritual retreat "Healing our families".

This retreat is for both, singles and couples.Dates and times:

  • Fri, Oct 23, 2015 6pm - 8:30pm
  • Sat, Oct 24, 2015 9am - 6pm

Pozvánka na piknik do Hume parku

K sviatku našich patrónov sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 5. júla okolo 12:30pm (po sv. omši) vás pozývame na tradičný piknik do Hume Park.

Novena k Duchu Svätému 2015

15.máj 2015 - 1.deň
16.máj 2015 - 2.deň
17.máj 2015 - 3.deň
18.máj 2015 - 4.deň
19.máj 2015 - 5.deň
20.máj 2015 - 6.deň
21.máj 2015 - 7.deň
22.máj 2015 - 8.deň
23.máj 2015 - 9.deň

Modlime sa Novenu (klikni tu)

Novena za rodinu


Na základe prosby zo sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska sa na Vás obraciame z Arcibiskupského úradu v Bratislave a prosíme o sprostredkovanie modlitbových materiálov k blížiacemu sa referendu na ochranu rodiny do všetkých Vašich komunít na území Bratislavskej arcidiecézy. Samozrejme, budeme len radi, ak sa dostanú aj do komunít na území ostatných diecéz.

V prílohe sú pripojené tri dokumenty: Novéna za rodinu, Modlitbu za rodinu a Adorácia za rodinu. Novéna za rodinu sa začína už vo štvrtok 29. januára 2015. Podľa odporúčania slovenských biskupov sa môže konať nočná adorácia z piatka 6. februára na sobotu 7. februára 2015. Texty sú dostupné aj na webovej stránke kbs.sk (Dokumenty/Ostatné dokumenty).

Nech spoločná modlitba vo farnostiach a spoločenstvách zasväteného života prispejú k posilneniu úcty a ochrany prirodzenej rodiny založenej na manželstve muža a ženy v našej spoločnosti.

Za zdravie Andreja Castyho

Spojme sa v modlitbe za zdravie p. Andreja Castyho, nášho bývalého organistu, ktorý je v nemocnici so zápalom pľúc. V jeho pokročilom veku každé ochorenie môže byť kritické.

Prosme o zdravie a o láskavé a pozorné ruky lekárov a ošetujúceho personálu.

Nech Pán sprevádza každého člena rodiny a drží nad p. Andrejom svoju ochrannú ruku.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 7 dní začínajúc vo štvrtok 22.januára a končiac v stredu 28.januára, 2015.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.


Vďaka za váš úmysel prispieť modtlitbou k zdraviu p. Andreja Castyho a k ochrane jeho rodiny.

Viacero ľudí môže pridať svoje meno na ten istý deň.

One or more persons can add their name at the same day.

Thank you.

Novy veľvyslanec SR v Kanade navštívi New Westminster


Veľvyslanectvo SR v Ottawe si dovoľuje srdečne pozvať krajanov z Vancouveru a okolia na stretnutie s veľvyslancom Andrejom Drobom, ktoré sa uskutoční 21. januára 2015 o 7.00 pm vo farnosti sv. Cyrila a Metoda, adresa: 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC, Canada, V3L 4L2.

Modlitbová reťaz za Referendum o rodine a za Janekovú rodinu

Za referendum o ochrane rodiny

Modlime sa spolu za to, aby výsledky referenda, ktoré sa uskutoční 7.februára na Slovensku, boli užitočné pre ochranu rodiny, pre zdravý a šťastný život detí v rodinách, pre zdravý, pokojný a šťastný život všetkých generácií obyvateľov Slovenska, pre pokoj a vzájomné porozumenie rôznych názorových prúdov.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 31 dní začínajúc vo štvrtok 15.januára a končiac v sobotu 14.januára, 2015. Áno, modlitbová reťaz zahŕňa aj týždeň po referende, s úmyslom, aby výsledky referenda boli správne interpretované a uvedené do života.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa, túžba prispieť k ochrane rodiny a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.Vďaka za váš úmysel prispieť k ochrane rodiny.


Za Dianu, jej dieťatko a celú rodinu

Spojme sa a modlitbou podporme Dianku a jej štvrté dieťatko, ktoré sa má čoskoro narodiť.

Prosme pre Dianku o pokoj a trpezlivosť v tejto záverečnej fáze jej tehotenstva. Prosme tiež o dobrý priebeh pôrodu o láskavé a pozorné ruky lekárov a ošetujúceho personálu a o dobré zdravie pre dieťatko, mamu a celú ich rodinu.

Nech Pán sprevádza každého člena rodiny a drží nad ním svoju ochrannú ruku.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 15 dní začínajúc v piatok 16.januára a končiac v piatok 30.januára, 2015.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.


Vďaka za váš úmysel prispieť k zdraviu a ochrane Diankinej a Jankovej rodiny.
Na Slovensku bude 7.februára Referendum na ochranu rodiny

Milí priatelia,

dostali sme zo Slovenska zo spoločenstva, ktoré nesie názov "Modlitby otcov", informáciu o Referende na ochranu rodiny, s ktorou sa chceme s Vami podeliť.


Bratia (a sestry),

s prianim plností Božích milostí a Jeho požehnania do nového roku 2015 vám preposielame prosbu o modlitbu a pôst pred refendom za rodinu od kňaza Mariana Libiča.

Modlitbu a pôst za referendum považujeme za veľmi dôležitú vec a prosíme vás o pripojenie sa k iniciatíve našich kňazov.

Ďakujeme!
Ivan a Petr

www.modlitbyotcov.sk

Minulý týždeň sa ohľadom referenda o rodine vyjadrila aj KBS.Mnohí ľudia neveria, že by na 7. februára prišlo 50 percent obyvateľov, preto je veľmi naliehavá výzva ku každodennej modlitbe a

Navigation