Tu sa nachádzateBiskup Mons. Jozef Halko v New Westminsteri

Biskup Mons. Jozef Halko v New Westminsteri


By CyMet - Posted on 27 July 2013

Našu farnosť sv.Cyrila a Metoda pocttil svojou návštevou mimoriadny návštevník zo Slovenska. Pomocný biskup Rímsko-Katolíckej Bratislavskej Arcidiecézy, Mons. Jozef Halko, doc., ThDr., PhD., pobudol medzi nami od 31.júla do 8.augusta 2013. Je cirkevným historikom a súčasne pastorálnym biskupom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

S pánom biskupom, Mons. Hálkom sme sa mohli stretnúť pri týchto príležitostiach:
 • Piatok, 2.augusta 2013, 18.00, Kostol sv. Cyrila a Metoda, spoveď (slovensky)
 • Piatok, 2.augusta 2013, 19.30 sv. omša (1.piatok)
 • Piatok, 2.augusta 2013, po sv. omši bude vzdanie úcty relíkvii sv. Cyrila a duchovná prednáška
 • Nedeľa, 4.augusta 2013, 9.00, sv. omša (anglicky)
 • Nedeľa, 4.augusta 2013, 11.00, sv. omša (slovensky)
 • Nedeľa, 4.augusta 2013, po sv. omši poklona relikvii sv. Cyrila
 • Nedeľa, 4.augusta 2013, 13.00 farský piknik okolo kostola a v hale
 • Nedeľa, 4.augusta 2013, asi 15.30, stretnutie s Mons. Halkom a diskusia vo farskej hale
 • Utorok, 6.augusta, 2013, 8.00 sv. omša (anglicky)
 • Utorok, 6.augusta, 2013, 8.00 am - 19.00, poklona relikvii sv. Cyrila
 • Utorok, 6.augusta, 2013, 19.30 sv. omša (slovensky)
 • Streda, 7.augusta, 2013, 19.30 sv. omša (slovensky)
 • Streda, 7.augusta, 2013, po sv. omši, duchovná prednáška


Navigation