Tu sa nachádzatePoďakovanie od Sr. Lei Márie (Máj 2017)

Poďakovanie od Sr. Lei Márie (Máj 2017)


By CyMet - Posted on 25 May 2017

Milí priatelia,

V nedeľu 26. marca 2017 dostala dedinka a farnosť Kamaliki nielen 4 nové cisterny na odchytavanie dažďovej vody, ale aj nového kňaza, správcu farnosti.

Takže to bola pomerne veľká slávnosť, ktorá začala svätou omšou, pokračovala privítaním nového správcu farnosti P. Mariana (z Poľska), požehnaním vodných cisterien a ukončena tradičným papuánskym jedlom "mumu".

P. Marian i zástupcovia farnosti Kamaliki ďakovali a modlili sa za štedrých darcov z Kanady a Slovenska. Dve vodné cisterny boli nainštalované za kostolom a zberajú aj vodu stekajúcu zo strechy kostola. Jedna bola umiestnená v záhrade farnosti a ďalšia uprostred dediny Kamaliki.

Keďže sme mali obdobie dažďov, cisterny boli v priebehu pár hodín naplnené vodou.

Pripájam niekoľko fotografií z oslavy, ktorá bola v dedinke Kamaliki 26.marca 2017.

sv.omsa

Slávnostná sv. omša na privítanie nového kňaza, Fr. Mariana z Poľska

 

1.cisterna

Prvá cisterna za kostolom

 

2.cisterna

Druhá cisterna za kostolom

 

3.cisterna

Tretia cisterna vo farskej "záhrade"

 

4.cisterna

Štvrtá cisterna uprostred dediny Kamaliki

 

Pred kostolom

Privítanie Fr. Mariana pred kostolom

 

Skupina pred kostolom

Sprava: Fr. Marian, Sr. Lea Mária (Jaroslava Staršia), Fr. Peter, John

 

Priprava mumu

Príprava typického papuánskeho jedla "mumu"

 

Pán Boh zaplať za štedrú pomoc zo Slovenska a z Kanady.

 

 

Vyúčtovanie zbierky na podporu projektu "Cisterny pre Kamaliki"

 

Na podporu projektu "Cisterny pre Kamaliki" sme v Kanade vyzbierali $2,200 Can. $1,900 sme previedli na účet Sr. Jaroslavy Staršej (Sr. Lea Maria) a $300 sme sa pokúšali poslať najskôr cez "international bank draft", ale nakoniec ich doručila súkromná osoba priamo Jaroslave Staršej. Na zozbieranej sume sa podielali títo darcovia:

  • $1,390 - členovia slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
  • $300 -   bohuznámy Slovák P.
  • $280 -   skupina 7 Slovákov z Ontária (Paľo Stacho)
  • $100 -   jeden Kanaďan, člen hnutia Cursillo 
  • $100 -   rodinní príslušníci
  • $30 -    2 Slováci cez PayPal

 

Cisterny v dedinke Kamaliki v Papua New Guinea sú už zakúpené, osadené a slúžia svojmu účelu. 

Srdečné "Pán Boh zaplať" za Vašu podporu.

 

Navigation