Tu sa nachádzateDnes, 11. aprila 2017, večer o 8.00 je plánovaná transplantácia pľúc pre našeho farníka Ľuba Demčáka.

Dnes, 11. aprila 2017, večer o 8.00 je plánovaná transplantácia pľúc pre našeho farníka Ľuba Demčáka.


By CyMet - Posted on 11 April 2017

Dnes, 11.aprila, večer o 8.00 je plánovaná transplantácia pľúc pre našeho farníka Ľuba Demčáka.

Stretneme sa o 8.hodine večer v kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri a strávime 3 hodiny, od 8. do 11. hodiny pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v modlitbách vďaky za všetky dary, ktorými Pán obdaroval Ľuboša za uplybulých 50 rokov jeho života a tiež v modlitbách prosieb za úspešný priebeh transplantácie.

Navigation