Bishop Mons. Jozef Halko in New Westminster

Our Sts. Cyril and Methodius parish in New Westminster will soon have an extraordinary visitor from Slovakia. The auxiliary bishop of the Roman Catholic Archdiocese of Bratislava, Mons. Jozef Halko, doc., ThDr., PhD., will pay us a visit from July 31st until August 8th. He is a church historian as well as a pastoral bishop for Slovaks living abroad.

You can meet him at the following occasions:

Novéna k bl. Zdenke Schelingovej

Novéna k blahoslavenej Zdenke Schelingovej

Prvý deň

Dobrý úmysel a sila pre apoštolát

Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda

Priložený dokument obsahuje Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda
  • v stručnej forme - pre súkromnú potrebu
  • v strednej forme - pre spoločnú modlitbu skupiny veriacich
  • v slávnostnej forme - pre spojenie deviatnika so sv. omšou, tématickými kázňami, piesňami, modlitbami veriacich, speváckymi zbormi, ...

Sts. Cyril and Methodius


1150 years ago


This year Slovaks living in Slovakia and abroad, and other Slavic nations celebrate the 1150th anniversary of arrival of Sts. Cyril and Methodius to our country back in the year 863 AD. At that time Slovakia was a central part of a kingdom known as Great Moravia.


Dotĺklo ďaľšie šľachetné srdce

V noci, z 28.februára na 1.marca 2013 dotĺklo srdce Otca Jána Kadleca, SJ.

O. Kadlec bol posledným zo slovenských kňazov – jezuitov, ktorí viedli farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii, koncom minulého storočia.

Posolstvo Konferencie biskupov Slovenska krajanom žijúcim v zahraničí pri príležitosti Roku viery a Roku svätých Cyrila a Metoda


Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry!V tomto roku 1150-teho výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda k našim predkom - a súčasne v tomto Roku viery - si zvlášť intenzívne uvedomujeme naše duchovné a národné korene. Nie sú to dva odlišné, akoby rozštiepené korene, ale vlastne iba jeden jediný. Veď našu duchovnú - kresťanskú, a národnú - slovenskú identitu nemožno od seba odtrhnúť. Iba evanjeliové posolstvo Kristovej lásky totiž dáva všetkému pevnosť, stálosť a vnútornú silu. Bez Kristovho posolstva by sme sa neboli mohli naozaj rozvinúť a uvedomiť si, že iba zomknutí okolo Pána pánov a Kráľa kráľov môžeme vytvoriť skutočnú národnú rodinu, pokorne hrdú na svoju minulosť, zodpovednú za svoju prítomnosť a dúfajúcu vo svoju budúcnosť. „Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom“ – sľubuje Stvoriteľ u proroka Ezechiela.

Navigation