Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

Pozývame Vás modliť sa s nami Novénu k Božiemu Milosrdenstvu. Môžete sa ju modliť "on-line" tu na našej stránke alebo si môžete stiahnúť vo formáte PDF (klikni pravým tlačítkom a "Save link as...") a vytlačiť si ju.

Prvý deň

"Dnes mi privedieš celé ľudstvo a osobitne všetkých hriešnikov, a ponoríš ich všetkých do mora môjho milosrdenstva. Takto ma potešíš v mojom horkom smútku, do ktorého ma privádza zatratenie duší."

Pastiersky list biskupov Slovenska


Tento pastiersky list budú čítať v rímsko-katolíckych kostoloch Slovenska 1.februára 2015. Z listu vyberáme jeden odstavec:

...
„Áno“ manželstvu ako zväzku jedného muža a jednej ženy! Svätý Otec na jar minulého roka vyhlásil: „Manželský pár je Božím obrazom, je to muž a žena, obaja spolu, nie len muž a len žena; ale obaja. Toto je obraz Boha, obraz lásky, tam je s nami Božia zmluva, je tam zosobnená – v tej zmluve medzi mužom a ženou“ (Príhovor na generálnej audiencii, 2. apríla 2014).
...

Celý Pastiersky list je v prílohe.

Novena za rodinu


Na základe prosby zo sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska sa na Vás obraciame z Arcibiskupského úradu v Bratislave a prosíme o sprostredkovanie modlitbových materiálov k blížiacemu sa referendu na ochranu rodiny do všetkých Vašich komunít na území Bratislavskej arcidiecézy. Samozrejme, budeme len radi, ak sa dostanú aj do komunít na území ostatných diecéz.

V prílohe sú pripojené tri dokumenty: Novéna za rodinu, Modlitbu za rodinu a Adorácia za rodinu. Novéna za rodinu sa začína už vo štvrtok 29. januára 2015. Podľa odporúčania slovenských biskupov sa môže konať nočná adorácia z piatka 6. februára na sobotu 7. februára 2015. Texty sú dostupné aj na webovej stránke kbs.sk (Dokumenty/Ostatné dokumenty).

Nech spoločná modlitba vo farnostiach a spoločenstvách zasväteného života prispejú k posilneniu úcty a ochrany prirodzenej rodiny založenej na manželstve muža a ženy v našej spoločnosti.

1959-12-VianoceZakladateľ farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, Rev. Viliam Lacko SJ, rozposlal pred Vianocami 1959 budúcim farníkom takýto buletín:Bishop Mons. Jozef Halko in New Westminster

Our Sts. Cyril and Methodius parish in New Westminster will soon have an extraordinary visitor from Slovakia. The auxiliary bishop of the Roman Catholic Archdiocese of Bratislava, Mons. Jozef Halko, doc., ThDr., PhD., will pay us a visit from July 31st until August 8th. He is a church historian as well as a pastoral bishop for Slovaks living abroad.

You can meet him at the following occasions:

Novéna k bl. Zdenke Schelingovej

Novéna k blahoslavenej Zdenke Schelingovej

Prvý deň

Dobrý úmysel a sila pre apoštolát

Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda

Priložený dokument obsahuje Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda
  • v stručnej forme - pre súkromnú potrebu
  • v strednej forme - pre spoločnú modlitbu skupiny veriacich
  • v slávnostnej forme - pre spojenie deviatnika so sv. omšou, tématickými kázňami, piesňami, modlitbami veriacich, speváckymi zbormi, ...

Sts. Cyril and Methodius


1150 years ago


This year Slovaks living in Slovakia and abroad, and other Slavic nations celebrate the 1150th anniversary of arrival of Sts. Cyril and Methodius to our country back in the year 863 AD. At that time Slovakia was a central part of a kingdom known as Great Moravia.


Navigation