1959-12-VianoceZakladateľ farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, Rev. Viliam Lacko SJ, rozposlal pred Vianocami 1959 budúcim farníkom takýto buletín:Bishop Mons. Jozef Halko in New Westminster

Our Sts. Cyril and Methodius parish in New Westminster will soon have an extraordinary visitor from Slovakia. The auxiliary bishop of the Roman Catholic Archdiocese of Bratislava, Mons. Jozef Halko, doc., ThDr., PhD., will pay us a visit from July 31st until August 8th. He is a church historian as well as a pastoral bishop for Slovaks living abroad.

You can meet him at the following occasions:

Novéna k bl. Zdenke Schelingovej

Novéna k blahoslavenej Zdenke Schelingovej

Prvý deň

Dobrý úmysel a sila pre apoštolát

Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda

Priložený dokument obsahuje Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda
  • v stručnej forme - pre súkromnú potrebu
  • v strednej forme - pre spoločnú modlitbu skupiny veriacich
  • v slávnostnej forme - pre spojenie deviatnika so sv. omšou, tématickými kázňami, piesňami, modlitbami veriacich, speváckymi zbormi, ...

Sts. Cyril and Methodius


1150 years ago


This year Slovaks living in Slovakia and abroad, and other Slavic nations celebrate the 1150th anniversary of arrival of Sts. Cyril and Methodius to our country back in the year 863 AD. At that time Slovakia was a central part of a kingdom known as Great Moravia.


Dotĺklo ďaľšie šľachetné srdce

V noci, z 28.februára na 1.marca 2013 dotĺklo srdce Otca Jána Kadleca, SJ.

O. Kadlec bol posledným zo slovenských kňazov – jezuitov, ktorí viedli farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii, koncom minulého storočia.

Navigation