You are here29.október 2016 - Česká sv. omša v New Westminsteri

29.október 2016 - Česká sv. omša v New Westminsteri


By CyMet - Posted on 25 October 2016

Český kňaz z Ontária, Tomáš Kana bude slúžiť v sobotu 29.októbra o 6pm českú sv. omšu v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri.

Od 5pm bude sv. spoveď.

Po sv.omši bude v hale ončerstvenie z toho, čo prinesú účastníci.

Viac informácií: Marie Kosman 604-988-4371

Navigation