You are here2. október 2016 - detská sv.omša, pohostenie a krátke video

2. október 2016 - detská sv.omša, pohostenie a krátke video


By CyMet - Posted on 30 September 2016


V nedeľu, 2.októbra 2016, po detskej slovenskej sv. omši, si v hale slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri premietneme, ako spomienku na "staré časy", krátke 10 minútové video z r. 1995.

V tom roku si naša farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri pripomenula 35.výročie svojho založenia.

Popri slávnostných prejavoch a detskom vystúpení sa predstavila aj spevácka skupina farnosti zložená poväčšine z "nannies", ktorá si pod vedením Ľuba Demčaka pripravila niekoľko piesni.

Práve aj z tohoto vystúpenia je toto krátke video.

Prídite na detskú slovenskú sv. omšu v nedeľu 2.októbra o 11.00 do kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri a po sv. omši a spoločne si zaspomíname na udalosť z pred 21 rokov ... pri dobrej klobáske a kapustovom šaláte.

Navigation