You are hereDetská sv. omša a krátke video z r. 1990

Detská sv. omša a krátke video z r. 1990


By CyMet - Posted on 02 September 2016


V nedeľu, 4.septembra 2016, po detskej slovenskej sv. omši, si v hale slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri premietneme, ako spomienku na "staré časy", krátke 10 minútové video z r. 1990.

V tom roku si 1.katolícka slovenská jednota v USA a v Kanade pripomínala 100.výročie svojho založenia.

Popri slávnostných prejavoch a detskom vystúpení sa predstavila spevácka skupina farnosti, ktorá si pod vedením Ferka Štofánika pripravila niekoľko piesni z muzikálu "Na skle maľované".

Práve z tohoto vystúpenia je toto krátke video.

Prídite na detskú slovenskú sv. omšu v nedeľu 4.septembra o 11.00 do kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri a na kávu po sv. omši a spoločne si zaspomíname na udalosť z pred 26 rokov ...

Navigation