You are hereZa zdravie Andreja Castyho

Za zdravie Andreja Castyho


By CyMet - Posted on 22 January 2015

Spojme sa v modlitbe za zdravie p. Andreja Castyho, nášho bývalého organistu, ktorý je v nemocnici so zápalom pľúc. V jeho pokročilom veku každé ochorenie môže byť kritické.

Prosme o zdravie a o láskavé a pozorné ruky lekárov a ošetujúceho personálu.

Nech Pán sprevádza každého člena rodiny a drží nad p. Andrejom svoju ochrannú ruku.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 7 dní začínajúc vo štvrtok 22.januára a končiac v stredu 28.januára, 2015.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.


Vďaka za váš úmysel prispieť modtlitbou k zdraviu p. Andreja Castyho a k ochrane jeho rodiny.

Viacero ľudí môže pridať svoje meno na ten istý deň.

One or more persons can add their name at the same day.

Thank you.

Navigation