You are hereModlitbová reťaz za Referendum o rodine a za Janekovú rodinu

Modlitbová reťaz za Referendum o rodine a za Janekovú rodinu


By CyMet - Posted on 15 January 2015

Za referendum o ochrane rodiny

Modlime sa spolu za to, aby výsledky referenda, ktoré sa uskutoční 7.februára na Slovensku, boli užitočné pre ochranu rodiny, pre zdravý a šťastný život detí v rodinách, pre zdravý, pokojný a šťastný život všetkých generácií obyvateľov Slovenska, pre pokoj a vzájomné porozumenie rôznych názorových prúdov.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 31 dní začínajúc vo štvrtok 15.januára a končiac v sobotu 14.januára, 2015. Áno, modlitbová reťaz zahŕňa aj týždeň po referende, s úmyslom, aby výsledky referenda boli správne interpretované a uvedené do života.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa, túžba prispieť k ochrane rodiny a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.







Vďaka za váš úmysel prispieť k ochrane rodiny.


Za Dianu, jej dieťatko a celú rodinu

Spojme sa a modlitbou podporme Dianku a jej štvrté dieťatko, ktoré sa má čoskoro narodiť.

Prosme pre Dianku o pokoj a trpezlivosť v tejto záverečnej fáze jej tehotenstva. Prosme tiež o dobrý priebeh pôrodu o láskavé a pozorné ruky lekárov a ošetujúceho personálu a o dobré zdravie pre dieťatko, mamu a celú ich rodinu.

Nech Pán sprevádza každého člena rodiny a drží nad ním svoju ochrannú ruku.

Modlitbová reťaz má jednodňové intervaly a je nastavená na 15 dní začínajúc v piatok 16.januára a končiac v piatok 30.januára, 2015.

Podmienkou zapojenia sa do reťaze je dobrá vôľa a prísľub aspoň raz v priebehu dňa si v modlitbe pripomenúť úmysel tejto modlitbovej reťaze. Pôst a účasť na sv. omši zvýšia účinnosť vašich modlitieb.

Viacero ľudí sa môže zapojiť do reťaze (pridať svoje meno) na ten istý deň. Jeden človek sa môže zapísať na viacero dní.


Vďaka za váš úmysel prispieť k zdraviu a ochrane Diankinej a Jankovej rodiny.




Navigation