You are hereNa Slovensku bude 7.februára Referendum na ochranu rodiny

Na Slovensku bude 7.februára Referendum na ochranu rodiny


By CyMet - Posted on 09 January 2015

Milí priatelia,

dostali sme zo Slovenska zo spoločenstva, ktoré nesie názov "Modlitby otcov", informáciu o Referende na ochranu rodiny, s ktorou sa chceme s Vami podeliť.


Bratia (a sestry),

s prianim plností Božích milostí a Jeho požehnania do nového roku 2015 vám preposielame prosbu o modlitbu a pôst pred refendom za rodinu od kňaza Mariana Libiča.

Modlitbu a pôst za referendum považujeme za veľmi dôležitú vec a prosíme vás o pripojenie sa k iniciatíve našich kňazov.

Ďakujeme!
Ivan a Petr

www.modlitbyotcov.sk

Minulý týždeň sa ohľadom referenda o rodine vyjadrila aj KBS.Mnohí ľudia neveria, že by na 7. februára prišlo 50 percent obyvateľov, preto je veľmi naliehavá výzva ku každodennej modlitbe a pôstu ohľadom úspešnosti referenda o rodine. Môžete poslať túto správu aj ďalším kňazom, ktorých poznáte. Tiež to povedať všetkým modlitbovým skupinám v rámci farnosti. Túto iniciatívu podnietilo modlitbové spoloženstvo 15 kňazov. O tejto našej iniciatíve vie otec biskup Mons. Jozef Halko.

S kresť. pozdravom
Marian Libič, kaplán v Šamoríne

Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny

Vyjadrujeme svoju podporu referendu o ochrane rodiny. V atmosfére sviatkov lásky a rodiny obraciame sa na veriacich i na všetkých ľudí dobrej vôle, aby vo februári aktívne využili svoje hlasovacie právo a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom života našej spoločnosti.

Zároveň pozývame k tomu, aby sa ľudia nielen pred referendom, ale neustále, zamerali na konkrétnu pomoc rodinám vo svojom najbližšom okolí.

My kňazi vás pozývame ku každodennej modlitbe a pôstu za účasť na referende o rodine, ktoré bude 7. februára a za úspešnosť tohto referenda.

Nasledujuce materialy poslal vdp. Marek Iskra. Ak chceme a máme veriacim i neveriacim dobre vysvetliť, v čom spočíva hodnota manželstva a rodiny, potrebujeme byť my sami dobre sčítaní. V prílohe nájdete ďalšie vysvetľujúce texty na použitie podľa Vášho uváženia.

List od ThLic. Mareka Iskru, riaditeľa a duchovného správcu Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy:

Drahý priateľ prirodzenej rodiny!

V poslednom období som niekoľko krát počul názor, že kresťania nemali v spoločnosti otvárať tému homosexuality. Keď by sme túto tému vraj neotvárali, tak vraj by sme teraz nemuseli čeliť takému tlaku spoločnosti. Chcem Vám ponúknuť niekoľko myšlienok na tému, prečo je práve dnes veľmi dôležité angažovať sa v téme ochrany manželstva a rodiny. Poniektorí sa téme ochrany manželstva a rodiny nemôžete venovať priebežne pre iné neodkladné povinnosti a preto zopakujem aj niekoľko historických súvislostí.

Plné znenie listu od ThLic. Mareka Iskru si môžete prečítať tu.

List od ThLic. Romana Seka, riaditeľa sekcie pre rodinu žilinskej diecézy:

V uplynulých mesiacoch som urobil niekoľko desiatok prednášok na tému aktuálnych ohrození rodiny zo strany gender ideológie. Počas nich som vnímal v očiach manželov, rodičov, učiteľov, mladých ľudí i kňazov veľa znepokojenia, obáv ba aj hnevu. Často sa totiž vo veciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, rozhoduje na politickej úrovni bez nás.

Plné znenie listu od ThLic. Romana Seka si môžete prečítať tu.

List od ThLic. Róberta Neupauera:Vysvetlenie "Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO"

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?


Plné znenie listu od ThLic. Róberta Neupauera si môžete prečítať tu.

Obrazky prevzate z www.freedigitalphotos.net
Image courtesy of stockimages at www.freedigitalphotos.net


AttachmentSize
ListThLic.MarekaIskru.doc77.5 KB
ListThLic.RomanaSeka.docx18.28 KB
VysvetleniaThLic.RóbertaNeupauera.doc43.5 KB
RodovaTeoriaSkladacka.docx1.17 MB

Navigation