Poďakovanie od Sr. Lei Márie (Máj 2017)

Milí priatelia,

V nedeľu 26. marca 2017 dostala dedinka a farnosť Kamaliki nielen 4 nové cisterny na odchytavanie dažďovej vody, ale aj nového kňaza, správcu farnosti.

Takže to bola pomerne veľká slávnosť, ktorá začala svätou omšou, pokračovala privítaním nového správcu farnosti P. Mariana (z Poľska), požehnaním vodných cisterien a ukončena tradičným papuánskym jedlom "mumu".

Novena k Duchu Svätému 2017

26.máj 2017 - 1.deň
27.máj 2017 - 2.deň
28.máj 2017 - 3.deň
29.máj 2017 - 4.deň
30.máj 2017 - 5.deň
31.máj 2017 - 6.deň
1.jún 2017 - 7.deň
2.jún 2017 - 8.deň
3.jún 2017 - 9.deň

Modlime sa Novenu (klikni tu)

Dnes, 11. aprila 2017, večer o 8.00 je plánovaná transplantácia pľúc pre našeho farníka Ľuba Demčáka.

Dnes, 11.aprila, večer o 8.00 je plánovaná transplantácia pľúc pre našeho farníka Ľuba Demčáka.

Stretneme sa o 8.hodine večer v kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri a strávime 3 hodiny, od 8. do 11. hodiny pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v modlitbách vďaky za všetky dary, ktorými Pán obdaroval Ľuboša za uplybulých 50 rokov jeho života a tiež v modlitbách prosieb za úspešný priebeh transplantácie.

Harmonia Pastoralis v podaní Great Moravia Choir

V nedeľu 8.januára 2017 boli v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri dve slovenské omše, jedna bola pravidelná nedeľná sv. omša a tá druhá, to boli "iba" spevy k sv. omši, ktoré zložil Edmund Pascha okolo r.1770 v Žiline.

Spevy nacvičil spevácky zbor Great Moravia a pod vedením Paľa Šimončiča ich predniesol prítomným návštevníkom zídeným v útulnom prostredí malého slovenského kostolíka na Západe Kanady, v New Westminsteri.

Vypočujte si z nich niekoľko úryvkov. Prvým je "Kyrie" z Harmonia Pastoralis.V Paschovej Vianočnej omši treba obdivovať nielen hudobnú skladbu, ale najmä slovenské vložky, vsunuté medzi latinské (skrátené) omšové texty. Odrážajú sa v nej prvky slovenskej ľudovej hudby a pastierskych spevov, ako ich Pascha odpočúval medzi vidieckym a pastierkym ľudom. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Edmund_Pascha?oldid=1764379)2017-jan-08 Vinšovnici v New Westminsteri

Novoročný vinš z úst malých vinšovníkov v Slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii v Kanade 8. januára 2017Navigation